موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

کیمیا شاکری -
کیمیا شاکری مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول استان
انسیه حیدری -
انسیه حیدری مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول استان
سیده بهاره رضازاده -
سیده بهاره رضازاده مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : دوم استان
مریم زارع -
مریم زارع مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم استان
سپیده ابراهیم پور -
سپیده ابراهیم پور مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم استان
مهدیه رجب پور -
مهدیه رجب پور مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : سوم استان

نمونه سوالات

موضوع دانلود
آزمون عربی پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون علوم پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون فارسی پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون ریاضی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون عربی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون فارسی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون علوم پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون ریاضی پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه هفتم نوبت اول دانلود
مشاهـده بیشـــتر