اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

آوا نامدار
آوا نامدار رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : پنجم
نیوشا عباسی
نیوشا عباسی رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : پنجم
سارا آشفته
سارا آشفته رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : پنجم
نرگس توسلی
نرگس توسلی رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : پنجم
سارا ناصری مقدم
سارا ناصری مقدم رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : پنجم
مریم زارع
مریم زارع رتبه های استانی آزمون مرحله اول تبار پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : پنجم

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۵ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش