اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

ریحانه حق پناه 20
ریحانه حق پناه نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
محدثه صباغیان 20
محدثه صباغیان نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهسا حضرتی 20
مهسا حضرتی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
نیلوفر فرح بخش 20
نیلوفر فرح بخش نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
ریحانه طه طالب پور 20
ریحانه طه طالب پور نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
ماهور درایت 20
ماهور درایت نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول

نمونه سوالات

موضوع دانلود
آزمون عربی پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون علوم پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون فارسی پایه نهم نوبت اول دانلود
آزمون ریاضی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون عربی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون فارسی پایه هشتم نوبت اول دانلود
آزمون علوم پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون ریاضی پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول دانلود
آزمون قرآن پایه هفتم نوبت اول دانلود
مشاهـده بیشـــتر