اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

نرگس توسلی 20
نرگس توسلی برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
انسیه حیدری 20
انسیه حیدری برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
کوثر رحیمی 20
کوثر رحیمی برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
هدیه زهرا صادق زاده 20
هدیه زهرا صادق زاده برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مبینا میرشفیعی 20
مبینا میرشفیعی برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
زهرا هاجری 20
زهرا هاجری برترین های نوبت دوم کلاس ۷۰۲ پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم پیام های آسمانی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم ریاضی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم عربی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال ترم دوم مطالعات اجتماعی ۹ آذر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش