برگزاری نمایشگاه مجازی پوستر و دلنوشته

🌱کشیده شد بدنت در میان خون سردار

    که دشمنت بشود زود سرنگون سردار

****

    🌱 که گریه‌های همه نذر راه تو باشد

        نگاهِ کل جهان بر نگاه تو باشد

****

 شهید قاسم سلیمانی ، برایمان آنقدر عزیز و گرامی هستند که از زن و مرد و پیر و جوان و نوجوان و حتی کودکان ، میخواهند قدمی حتی کوچک اما ارزشمند بردارند.

دانش آموزان عزیزمان پوسترهایی طراحی کردند و همراه با آن احساس خود را از طراحی نوشته اند.

آثار این عزیزان در روز 13 دی ماه 1399 در کانال عمومی مدرسه در قالب نمایشگاه مجازی پوستر و دلنوشته به نمایش گذاشته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20