برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر نوبت اول و دانش آموزان تلاشگر

 موفقیت مجموعه تلاش های کوچک است که هر روز به طور مداوم تکرار می شوند.

مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر سه پایه هفتم، هشتم، نهم نوبت اول در روز دوشنبه 24 بهمن ماه با حضور کلیه دانش آموزان برگزار شد.

در این مراسم از دانش آموزانی که از ابتدای سال تحصیلی پیشرفت قابل توجهی داشتند نیز تقدیر شد. همچنین از دانش آموزان فعال آزمایشگاهی که از ابتدا همراه تیم آزمایشگاه بودند قدردانی شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20